Принттэй шааль "Mosaic"
Принттэй шааль "Mosaic"
Принттэй шааль "Mosaic"
Принттэй шааль "Mosaic"

Принттэй шааль "Mosaic"

Өнгө

Принттэй шааль "Mosaic"
Хэмжээ:200 Х 65 СМ

Тайлбар

  • 100% Ноолуур
  • "Mosaic" 
  • Хэмжээ: 200 Х 65 СМ
  • Утасны дугаар: 200/2

Түр хүлээнэ үү.