Нууцлалын баталгаа

  • Хэрэглэгч сайтад нэвтрэх үед таны Cookie-г (вэб хөтөч, IP хаяг, цагийн бүс болон бусад жижиг мэдээлэл) таны зөвшөөрлийн дагуу автоматаар цуглуулах бөгөөд тухайн мэдээллийг бид залилан мэхлэлт зэрэг болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх, хэрэглэгчдийн хандалт дээр тулгуурлан вэбсайтаа сайжруулах болон маркетингийн үйл ажиллагааг үнэлэх зорилгоор ашиглана.
  • www.gobi.mn нь хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн мэдээллийг зөвхөн үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авсан барааг хүргэх, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээлэл цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор ашиглана.
  • Хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр, нууц үгийн нууцлалыг зөвхөн хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд өөрийн нэвтрэх нэр, нууц кодыг ямар ч тохиолдолд бусдад дамжуулахгүй байх үүрэгтэй.
  • Говь онлайн дэлгүүрээс үл хамааран өөрийн буруутай үйлдлээс болж нэвтрэх нэр, нууц кодыг бусдад мэдэгдсэнээс үүссэн хохирол, хариуцлагыг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцна.
  • Говь онлайн дэлгүүрээс үл хамааран өөрийн буруутай үйлдлээс болж нэвтрэх нэр, нууц кодыг бусдад мэдэгдсэнээс үүссэн хохирол, хариуцлагыг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцна.