Намар / Өвөл 19/20

SYNERGY

Ганцхан дусал ус хэзээ ч далай болдоггүйтэй адил хөгжил, дэвшил нэг хүний хүчин чармайлтаар бүтдэггүй. Синержи буюу нэгдэл, нийлэмж хэмээх үгээр Говь брэндийн Хавар / Зуны коллекцийн үндсэн концепцийг илэрхийлж, итгэл үнэмшил, үзэл санаагаараа нэгдэж, эерэг хандлагыг хамтдаа бүтээхийг уриалсан юм.Хүн бүрийн ертөнцийг харах өнцөг, мэргэжил, яс үндэс, оршин буй газар өөр өөр. Харин бидний эцсийн зорилго бол аз жаргалтай амьдарч, сэтгэл хангалуун байхад оршдог.
ЭРЭГТЭЙ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАРУУД
АКСЕССУАР
ЭМЭГТЭЙ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАРУУД

SYNERGY

Ганцхан дусал ус хэзээ ч далай болдоггүйтэй адил хөгжил, дэвшил нэг хүний хүчин чармайлтаар бүтдэггүй. Синержи буюу нэгдэл, нийлэмж хэмээх үгээр Говь брэндийн Хавар / Зуны коллекцийн үндсэн концепцийг илэрхийлж, итгэл үнэмшил, үзэл санаагаараа нэгдэж, эерэг хандлагыг хамтдаа бүтээхийг уриалсан юм.Хүн бүрийн ертөнцийг харах өнцөг, мэргэжил, яс үндэс, оршин буй газар өөр өөр. Харин бидний эцсийн зорилго бол аз жаргалтай амьдарч, сэтгэл хангалуун байхад оршдог.
ЭРЭГТЭЙ
АКСЕССУАР
ЭМЭГТЭЙ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАРУУД