by

Хувьцаа эзэмшигчдэд

Бидний тухай

Та Монголын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг Говь ХК-ны хувьцааг худалдан авч, хөрөнгө оруулалт хийхийн тулд үнэт цаасны данс нээлгэсэн брокер, дилерийн компанидаа хандана уу. Хэврээ өмнө арилжаанд орж байгаагүй, үнэт цаасны данс нээлгээгүй бол https://net.schcd.mn/registration/default.jsp сайтаар орж өөрийн регистрийн дугаараар шүүлт хийн хайлтын үр дүнд гарч ирсэн брокер, дилерийн компани дээр очиж өөрийн дансийг идэвхижүүлнэ. Хайлтын үр дүнд аль ч брокерын компанид дансгүй байгаа тохиолдолд Монголын Хөрөнгийн Биржид суудалтай 60 гаруй брокерын компаниас өөрийн сонголтоо хийн, тухайн брокерын компани дээр очиж, үнэт цаасны данс нээлгэх боломжтой. Арилжаанд оролцох эрхтэй гишүүн брокер, дилерийн компаниудын талаарх мэдээллийг http://mse.mn/content/list/78/0# сайтаас авна уу. Үнэт цаасны болон арилжааны данс нээснээр Говь ХК-ний хувьцааг худалдан авах эрхтэй болно.

chart

Зарласан ногдол ашиг

Ногдол ашиг зарласан он Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг /төг/ Нийт ногдол ашигт тараасан /төг/
2015 140 1,092,157,500
2014 140 1,092,157,500
2013 130 1,014,146,250
2012 125 975,140,625
2011 100 780,112,500
2010 100 780,112,500
2006 60 468,067,500
2005 60 468,067,500
2001 20 157,270,680
2000 100 780,112,500
1999 166 1294,986,750
1998 150 1,170,168,750
1997 154 1,199,813,025
1996 61 475,868,625

Ногдол ашиг тараалт

Ногдол ашиг зарласан он Ногдол ашиг тараалт Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо Хувьцааны тоо Ногдол ашгийн хэмжээ /төгрөг/
1995-2001, 2005, 2006 онуудад зарласан ногдол ашгийг компани дээр тараасан. Ногдол ашгаа аваагүй хувьцаа эзэмшигчид ХУД-т байрлах Говь ХК-ийн төв байранд иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшдэгийг нотлох бичиг баримтын хамт авч ирэн ногдол ашигаа бэлнээр авна уу.
2014 он Компани дээрээ тараасан 91 6,899,807 965,972,980
ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 16,458 901,318 126,184,520
НИЙТ 16,549 7,801,125 1,092,157,500
2013 он Компани дээрээ тараасан 84 6,898,875 896,853,750
ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 16,599 902,250 117,292,500
НИЙТ 16,683 7,801,125 1,014,146,250
2012 он Компани дээрээ тараасан 15 6,898,351 862,293,875
ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 16,818 902,774 112,846,750
НИЙТ 16,833     7,801,125 975,140,625
2011 он Компани дээрээ тараасан 193 6,898,479 689,847,900
ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 16,804 902,646 90,264,600
НИЙТ 16,997 7,801,125 780,112,500
2010 он Компани дээрээ тараасан 5 6,887,357 688,735,700
ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 17,317 913,768 91,376,800
НИЙТ 17,322 7,801,125 780,112,500

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Дамба ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн дарга, хараат бус гишүүн

Цагаачийн БААТАРСАЙХАН

"Говь" ХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Хидео САВАДА

ТУЗ-ийн гишүүн

Дашдаваагийн ХУЛАН

ТУЗ-ийн гишүүн

Түнрэв ОДМАА

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Такеши КАМБЕ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Мягмарын БАЯР

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Банзрагчийн НАНДИН-ЭРДЭНЭ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Засаглалын бүтэц, үйл ажиллагаа

structure-copy

Хувьцаа эзэмшигчид

Үйл ажиллагааны тайлан


Санхүүгийн тайлан