by

Хувьцаа эзэмшигчдэд

Бидний тухай

Та Монголын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг Говь ХК-ны хувьцааг худалдан авч, хөрөнгө оруулалт хийхийн тулд үнэт цаасны данс нээлгэсэн брокер, дилерийн компанидаа хандана уу. Хэврээ өмнө арилжаанд орж байгаагүй, үнэт цаасны данс нээлгээгүй бол https://net.schcd.mn/registration/default.jsp сайтаар орж өөрийн регистрийн дугаараар шүүлт хийн хайлтын үр дүнд гарч ирсэн брокер, дилерийн компани дээр очиж өөрийн дансийг идэвхижүүлнэ. Хайлтын үр дүнд аль ч брокерын компанид дансгүй байгаа тохиолдолд Монголын Хөрөнгийн Биржид суудалтай 60 гаруй брокерын компаниас өөрийн сонголтоо хийн, тухайн брокерын компани дээр очиж, үнэт цаасны данс нээлгэх боломжтой. Арилжаанд оролцох эрхтэй гишүүн брокер, дилерийн компаниудын талаарх мэдээллийг http://mse.mn/content/list/78/0# сайтаас авна уу. Үнэт цаасны болон арилжааны данс нээснээр Говь ХК-ний хувьцааг худалдан авах эрхтэй болно.

Зарласан ногдол ашиг

Ногдол ашиг зарласан он Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг /төг/ Нийт ногдол ашигт тараасан /төг/
2016 200 1,560,225,000
2015 140 1,092,157,500
2014 140 1,092,157,500
2013 130 1,014,146,250
2012 125 975,140,625
2011 100 780,112,500
2010 100 780,112,500
2006 60 468,067,500
2005 60 468,067,500
2001 20 157,270,680
2000 100 780,112,500
1999 166 1294,986,750
1998 150 1,170,168,750
1997 154 1,199,813,025
1996 61 475,868,625

Ногдол ашиг тараалт

Ногдол ашиг зарласан он Ногдол ашиг тараалт Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо Хувьцааны тоо Ногдол ашгийн хэмжээ /төгрөг/
1995-2001, 2005, 2006 болон 2015 онуудад зарласан ногдол ашгийг компани дээр тараасан. Ногдол ашгаа аваагүй хувьцаа эзэмшигчид ХУД-т байрлах Говь ХК-ийн төв байранд иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшдэгийг нотлох бичиг баримтын хамт авч ирэн ногдол ашгаа бэлнээр болон банкин дахь харилцах дансандаа шилжүүлүүлэн авна уу.
2015 он (2017.02.28-ны байдлаар) Компани дээрээ тараасан 251 7,017,328 982,425,920
НИЙТ 251 7,017,328 982,425,920
2014 он Компани дээрээ тараасан 91 6,899,807 965,972,980
ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 16,458 901,318 126,184,520
НИЙТ 16,549 7,801,125 1,092,157,500
2013 он Компани дээрээ тараасан 84 6,898,875 896,853,750
ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 16,599 902,250 117,292,500
НИЙТ 16,683 7,801,125 1,014,146,250
2012 он Компани дээрээ тараасан 15 6,898,351 862,293,875
ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 16,818 902,774 112,846,750
НИЙТ 16,833     7,801,125 975,140,625
2011 он Компани дээрээ тараасан 193 6,898,479 689,847,900
ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 16,804 902,646 90,264,600
НИЙТ 16,997 7,801,125 780,112,500
2010 он Компани дээрээ тараасан 5 6,887,357 688,735,700
ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 17,317 913,768 91,376,800
НИЙТ 17,322 7,801,125 780,112,500

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Дамбын ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн дарга, хараат бус гишүүн

Цагаачийн БААТАРСАЙХАН

ТУЗ-ийн гишүүн, "Говь" ХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Хидэо САВАДА

ТУЗ-ийн гишүүн

Дашдаваагийн ХУЛАН

ТУЗ-ийн гишүүн

Түнрэвийн ОДМАА

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Такэши КАМБЭ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Мягмарын БАЯР

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Банзрагчийн НАНДИН-ЭРДЭНЭ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Засаглалын бүтэц, үйл ажиллагаа

Хувьцаа эзэмшигчид

Үйл ажиллагааны тайлан


Санхүүгийн тайлан