Санамж:

1. Цээж зураг заавал хавсаргана уу.
2. Зөвхөн анкетаар шалгарсан тохиолдолд бид таныг ярилцлагад урина.
3. Улаан * талбарыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.
4. Дээрх хуулбар болон энэхүү анкетыг буцаан олгохгүй бөгөөд анкетыг хүлээж авснаар ажил горилогчийн өмнө манай компани хариуцлага хүлээхгүй болно.

I. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


jpeg,png,jpg өргөтгөлтэй зураг зөвшөөрнө
Зургийн хэмжээ 1MB хэтрэхгүй байх

II. АЖЛЫН ТУРШЛАГА

III. БОЛОВСРОЛ

IV. УР ЧАДВАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

V. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

Энэхүү дэлгэрэнгүй бүртгэл нь байгууллагын өмч бөгөөд архивт 6 сар хадгалагдана. Монгол Улсын "Байгууллагын нууцын тухай", "Хувь хүний нууцын тухай" хуулийн дагуу дээрх мэдээлэлтэй зөвхөн холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан танилцах эрхтэй.