КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД

Цагаачийн

БААТАРСАЙХАН 

 

Гүйцэтгэх захирал


Нямжавын

СҮРЭНРАГЧАА 

 

Тэргүүн дэд захирал


Батчулууны

АРИУНАА

 

Гадаад худалдаа хариуцсан захирал /Ази/

 


Ганболдын

СЭЛЭНГЭ

 

Санхүү хариуцсан захирал

 


Баянмөнхийн

АЛТАНБУЯН

 

Дотоод худалдаа хариуцсан захирал

Чулуунбатын

СОЛОНГО

 

Хүний нөөц, захиргаа хариуцсан захирал


Батсуурийн

БОЛОРМАА

 

Оёмол, нэхмэлийн үйлдвэр хариуцсан захирал

 

Цогтбаярын

ЦАСЧИХЭР

 

Хуулийн хэлтсийн дарга

http://www.gobi.mn/storage/tuz-contents/WIvL2YixXNls6ZZUt6O3Y7OvS68AORdTyFpqPQ1q.jpeg

Саруулын

БОЛОРМАА

 

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

 

 

 

 

  

КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД

Цагаачийн

БААТАРСАЙХАН 

 

Гүйцэтгэх захирал


Нямжавын

СҮРЭНРАГЧАА 

 

Тэргүүн дэд захирал


Батчулууны

АРИУНАА

 

Гадаад худалдаа хариуцсан захирал /Ази/

 


Ганболдын

СЭЛЭНГЭ

 

Санхүү хариуцсан захирал

 


Баянмөнхийн

АЛТАНБУЯН

 

Дотоод худалдаа хариуцсан захирал

Чулуунбатын

СОЛОНГО

 

Хүний нөөц, захиргаа хариуцсан захирал


Батсуурийн

БОЛОРМАА

 

Оёмол, нэхмэлийн үйлдвэр хариуцсан захирал

 

Цогтбаярын

ЦАСЧИХЭР

 

Хуулийн хэлтсийн дарга

http://www.gobi.mn/storage/tuz-contents/WIvL2YixXNls6ZZUt6O3Y7OvS68AORdTyFpqPQ1q.jpeg

Саруулын

БОЛОРМАА

 

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга