КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД

Цагаачийн

БААТАРСАЙХАН 

 

Гүйцэтгэх захирал


Нямжавын

СҮРЭНРАГЧАА 

 

Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал


Батчулууны

АРИУНАА

 

Гадаад худалдаа хариуцсан дэд захирал 

 


Ганболдын

СЭЛЭНГЭ

 

Санхүү бүртгэл, удирдлагын газрын захирал

 

Болдын

ЖАВХЛАН

 

 

 

Дотоод худалдааны газрын захирал

Чулуунбатын

СОЛОНГО

 

 

Захиргаа, хүний нөөцийн газрын захирал


Батсуурийн

БОЛОРМАА

 

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн газрын захирал

 

Цогтбаярын

ЦАСЧИХЭР

 

Хуулийн хэлтсийн дарга

Мөнхбатын

СЭЛЭНГЭ

 

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

 

 

  

КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД

Цагаачийн

БААТАРСАЙХАН 

 

Гүйцэтгэх захирал


Нямжавын

СҮРЭНРАГЧАА 

 

Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал


Батчулууны

АРИУНАА

 

Гадаад худалдаа хариуцсан дэд захирал 

 


Ганболдын

СЭЛЭНГЭ

 

Санхүү бүртгэл, удирдлагын газрын захирал

 

Болдын

ЖАВХЛАН

 

 

 

Дотоод худалдааны газрын захирал

Чулуунбатын

СОЛОНГО

 

 

Захиргаа, хүний нөөцийн газрын захирал


Батсуурийн

БОЛОРМАА

 

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн газрын захирал

 

Цогтбаярын

ЦАСЧИХЭР

 

Хуулийн хэлтсийн дарга

Мөнхбатын

СЭЛЭНГЭ

 

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга